List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy All users

Summary

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Odpowiedzialna Polityka z siedzibą w Warszawie.


Full policy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Odpowiedzialna Polityka z siedzibą w Warszawie 03-965, Ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 16 m. 76,

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Zofia Lutkiewicz, zofia@odpowiedzialnapolityka.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy dane, które podają Państwo w ramach korzystania z Kursu .tj:

- informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, adres email – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy: modyfikacji profilu lub kontaktu;

 - informacje uzyskiwane podczas korzystania z portalu – wśród nich są:

1)    informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,

2)    adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,

3)    ciasteczka (z ang. tzw. "cookies") czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej,

4)    informacje w dzienniku Moodle - oprogramowanie platformy automatycznie zapisuje informacje dotyczące poruszania się użytkowników na platformie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia Kursu i wystawienia certyfikatów lub wycofania udzielonej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Kursie.